Privacy policy

מדיניות פרטיות של האתר

מהי מדיניות הפרטיות?

חברת liberty-chatbot  ("מפעילת האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר "liberty-chatbot.space", אותו היא מנהלת ומפעילה באתר https://liberty-chatbot.space/  ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת האתר (להלן: "האתר").

תנאים אלה מפרטים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר ("המדיניות"). הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו מפעילת האתר משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת כל שימוש שלך באתר.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור/ה כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה למפעילת האתר. נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.


מידע אישי שאתה מוסר במסגרת השימוש באתר


מסירת מידע בעת הרשמה: צפייה בתכנים באתר אינם מחייבים רישום או מסירת מידע אישי. עם זאת, ביצוע פעולות באתר, לרבות פתיחת חשבון, פתיחת צ'טבוט, לאתר ומסירת המידע שיתבקש במהלך הרישום. הרישום לאתר ייעשה באמצעות מסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלך ובחירות שם משתמש וסיסמה.

מפעילת האתר עשויה לאפשר רישום לאתר ו/או לאיזורים מסוימים באתר (כגון איזור העלאת תוכן משתמשים) גם באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, כגון פייסבוק או גוגל. כאשר אתה נרשם לאתר באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר לנו גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית שלך. גישתנו למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית, ובאחריות המשתמש להתעדכן בנושא. 

כניסה באמצעות חשבון גוגל: האתר ישתמש באימת גוגל בשביל לרשום משתמשים לאתר. האתר יעשה שימוש באי מייל של חשבון הגוגל בשביל לרשום אותו כאימייל הפעיל של המשתמש. 
ושימוש בשם המשתמש אשר הוגדר בגוגל לשם שימוש כ"שם משתמש"" באתר. 

המערכת תשתמש באימייל הרשום לצורך שליחת הודעות מערכת, לרבות הודעות שינוי מדיניות ומודעות בעלות אופי פירסומי של האתר. 

המערכת לא תעשה שימוש אחר באימייל של האתר, או בכל מידע אחר אשר 

טפסי יצירת קשר: במידה ותרצה לפנות למפעילת האתר באמצעות הטפסים המקוונים שמפעילת האתר מעמידה לרשות משתמשי האתר, תידרש למסור לנו את הפרטים המתבקשים בשדות המידע של הטפסים הללו ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך. האתר עשוי לאסוף מידע אישי נוסף בעת שתיצור עמו קשר ובמסגרת כל תכתובת שתנהל מולו, למשל בעת שתגיש בקשות או פניות כלשהן למפעילת האתר.

מסירת מידע בעת שימוש בצ'טבוט: 

מידע שתזין לתוך הצ'טבוט שלך על ידי יצירת שאלות, כותרות, תמונות וכדומה פתוח לקהל מaתמשי הצ'ט שלך, ולמעשה חשוף וידוע בצורה פומבית. אנא עשה שיקול דעת באשר לתכנים אותם אתה מפרסם תוך. ראו את תנאי השימוש להרחבת הידע שלכם בנושא הזה. 

מידע שהוזן על ידי משתמשי הקצה של הצ'טבוטים שלך

המידע שהוזן לתוך הצ'טבוטים שלך הוא חשוף לבעלי האתר, ומתפעליו. אם זאת, האתר לא ימסור לצד שלישי שום מידע שהוזן על ידי משתמשי הצ'טבוטים לגורם שלישי, לרבות נתונים ססטיסיים, כמותיים וערכיים. 

במידה ולחברה העושה שימוש באתר יש עיניין מיוחד באבטחת המידע האשר הוזן על ידי מתשמשי הקצה, על אחריותה להגיע עם האתר להסכמה על תנאים אלו. במידה ואין הסכמה מיוחדת שכזאת, כל המידע יאבוטח עבור ככל המשתמשים, בשרתי החברה.  

מידע שאנו אוספים אודותיך במהלך השימוש באתר

בעת השימוש באתר, גם אם אינך משתמש רשום באתר, מפעילת האתר תאסוף מידע על נוהגייך ביחס לשימוש באתר, לרבות, העמודים בהם צפית ומשך הצפייה בהם, מיקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, מידע אודות מכשיר הקצה שברשותך, ועוד.


שים לב: בעת שימושך באתר, צדדים שלישיים כגון גוגל או פייסבוק עשויים לאסוף מידע מזהה או סטטיסטי אודותיך, ולהצליב מידע זה עם מידע המקושר לחשבונות המשתמש שלך באתרים אחרים, בין היתר, מידע בקשר להרגלי הגלישה שלך, היסטוריית גלישה, אתרים בהם ביקרת, פעולות שביצעת באתרים שמשתמשים בשירותים של גוגל ו/או פייסבוק וכדומה. במידה ואתה גולש באופן מזוהה ברשת האינטרנט, מידע זה עשוי לזהות אותך ללא קשר למכשיר ממנו אתה גולש (כלומר, צדדים שלישיים כגון גוגל עשויים לאסוף אודותיך מידע על הרגלי הגלישה שלך הן במכשיר הנייד והן במחשב נייח). להרחבה בנושא זה ראה בפרק ה'עוגיות'.

מידע סטטיסטי ואגרגטיבי שנאסף באמצעות צדדים שלישיים (לרבות גוגל ו/או פייסבוק) עשוי לספק לחברה ו/או לצדדים שלישיים תובנות מצטברות באשר להרגלי הגלישה שלך במכשירך השונים.

להרחבה ראה בפרק 'עוגיות'.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים באתר (לדוגמה: אנו עשויים להעביר את המידע אודותיך לבנק בו מנוהל חשבון הנאמנות של החברה לצורך אספקת השירותים);
 • לספקי שירותים ו/או שלוחים מטעמנו לצרכי שיווק, תפעול, אבטחת מידע, מחקר ושיפור השירותים המוצעים באתר;
 • ככל שנבצע סליקה באתר, אנו נעביר מידע אודותיך לשירותי סליקה ו/או גופים פיננסיים לצורך ביצוע הסליקה;
 • לחברות המספקות שירותי בדיקת נאותות ו/או מודיעין עסקי ו/או מבצעות בדיקות למניעת הפרות דין, מרמה והונאות;
 • ליועצים וספקים מקצועיים מטעמנו (עורכי דין, רואי חשבון, מוסדות פיננסיים וכיו"ב);
 • במידה ותיתן לנו את הסכמתך המפורשת להעברת פרטיך לצדדים שלישיים;
 • אם תפר את הוראות התנאים, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעילת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שמפעילת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעילת האתר, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • לצורך מסירה ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים באתר, במפעילת האתר, שותפים עסקיים וכל צד שלישי. מפעילת האתר לא תחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם מפעילת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של מפעילת האתר ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

עוגיות

החברה עשויה להשתמש באתר בקבצי 'עוגיות (Cookies) 'לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

החברה נעזרת בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting). 

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

אבטחת מידע

מפעילת האתר מייחסת חשיבות רבה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, אנו מפעילים מערכות, אמצעים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שאלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב משרתיה של האתר. לכן, מפעילת האתר אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהאתר ומערכות המידע המשמשות אותו יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

שינויים במדיניות הפרטיות

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות המדיניות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישור למדיניות המוצב באתר יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך באתר לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

עודכן לאחרונה: 20 אוקטובר, 2018