מדריכים


סריקת בר-קוד מקושרת אל הצ'טפעמים רבות אנחנו צריכים לחבר בין צ'טבוט לבין למוצר/מקום/שירות בעולם האמיתי.


לדוגמה :

צ'טבוט שבודק מוצר.

צ'טבוט שמספק חוות דעת על מקום.


לכל צ'טבוט נוצר באופן אוטומטי QR קוד. אשר מאפשר לנו להדביק את הקוד הזה על מוצר מסויים, או על מקום מסויים.

כאשר הקוד הזה נסרק, מופעל באופן אוטומטי הצ'טבוט בטלפון הנייד של המשתמש.


דוגמה 3:

בריכת בית המלון יש לנו צ'טבוט שלט קטן :


"לדיווח על השימוש בבריכה אנא סירקו את הקוד"

אורחי המלון אשר מעוניינים לדווח, סורקים את הקוד בטלפון הנייד, ומיד מופעל בטלפון הצ'טבוט המתאים.


דוגמא 2 :

"הנהלת קק"ל מעוניינת לוודא עם קבלן חיצוני שהוא פינה את הפח באזור מסוים בפארק"

לכל נקודת פינוי יש שלט קטן עם קוד. המפנים סורקים את הקוד, עונים על השאלות בצ'טבוט, מצלמים בהתאם לנדרש"