מדריכים


ניתן לצלם ישירות עם הטלפון


במידה ואנו רוצים שהמשתמש יצלם עבורנו מצב מסוים, אפשר לצלם ולהעלות תמונה.

לצורך כך ישנה אפשרות לבנות מערכת הפעלת המצלמה מתוך הצ'טבוט. אנו מזינים לצ'טבוט שאלה מסוג "תמונה". כאשר המשתמש בצ'ט יגיע לשאלה זו, תפתח עבורו המצלמה מהטלפון הנייד.

המשתמש מצלם תמונה, והתמונה שצולמה תופיעה בשיחה עם הלקוח.

בשיחה שנעשת מתוך מחשב, ניתן פשוט להעלות תמונה מן המחשב.