מדריכים


API - NLP


באפשרותך להשתמש באלגוריטמיקה של ניתוח שפה בלבד.

אנא שימו לב שהאלגוריתמיקה בנויה לניתוח NLP עבור צ'אטבוטים, כדאי מאוד ללמוד על הנושא במאמר שיטות מקובלות להבנת שפה טבעית בצ'אטבוט

לדוגמה בתוצאות הניתוח - לחץ כאן

המחירים זהים למחירי השימוש בצ'אטבוט - דף מחירים.  

לצורך השימוש יש לפתוח חשבון, ולפתוח צ'אטבוט. ה ID של הצ'אטבוט ישמש אותך לזיהוי במערכת.

לדוגמה:

Parameter

Request typeGET
url https://liberty-chatbot.space/api/en/v1/nlp/
chatbot_idYOUR chatbot ID
contentlanguages: English or Hebrew