מדריכים


מענים


מענים הם הלב של המערכת וכדאי מאוד להקדיש כמה דקות להבין כיצד הם נוצרים וכיצד הם עובדים.


מבנה המענים:

"מענים" הם למעשה מגנון "גירוי - תגובה" של הצ'אטבוט. לכן הם מחולקים לכמה חלקים:

"מפתח התגובה" - זה הוא למעשה הטקסט שיגרום לתגובה הזאת לחזור ללקוח.

לדוגמה:

"תגובה" - תגובה היא הטקסט שצ'אטבוט יחזיר למשתמש הקצה ותופיע בחלון הצ'אטבוט.

"ערך רשום" - היא פונקציה מתקדמת המאפשרת למנהל הצ'אטבוט לרשום מה משמעותה העיקרית של הנאמר בתגובה. נושא זה רלוונטי בעיקר בתכנון שיח מתמשך עם צמתים, ואנו נרחיב עליו שם.


כיצד מענים נוצרים

מענים נוצרים בשלוש צורות:

באופן אוטומטי על ידי המערכת, משני מקומות:

המנהל מזין משפטים שהוא מעריך שמשתמש הקצה יזין לצ'אטבוט, והמערכת יוצרת מענים באופן אוטומטי במידה והיא לא מוצאת מענה מתאים.

משתמש הקצה הזין לחלון הצ'אט באתר טקסט שלא שלא נמצע לו מענה מתאים, המערכת באופן אוטומטי תייצר מענה ותיידע את מנהל הצ'אטבוט שנוצר מענה חדש

לדוגמה :

הלקוח הזין את המשפט:

"אני רוצה להשכיר מכונית אדומה"

עבור משפט זה המערכת תייצר שני מענים:

הראשון:

מענה שהטקסט שהוזן הוא "מפתח התגובה" במדויק:

"אני רוצה להשכיר מכונית אדומה"

השני:

מענה ש"מפתח התגובה" הוא תוצאה של עיבוד בלשני של הטקסט, ולכן יופיע כך:

"אני השכיר מכונית"


עדכון מענים

ניתן לערוך את כל הפרמטרים של המענים בדף עריכת המענה.

שימו לב שבדף זה ניתן לשלב במענה גם קישורים לדפי אינטרנט חיצוניים.