מדריכים


צ'אטבוט


צ'אטבוט הוא יחידת העבודה שלך כמנהל. לצ'ט בוט שני צדדים, צד אחד ממלא המשתמש, וצד שני בוחן המנהל. 

לצ'אטבוט שני צדדים תפעוליים: צד ניהול וצד תצוגה.


צד ניהול - תפעול בסיסי

הערה: לצפייה וניהול צ'אטבוטים יש להירשם למערכת

בדף הצ'אטבוטים מופיעים כל הצ'אטבוטים שהקמת עד כה

לכל צ'אטבוט יש פרטים מאפיינים כגון שם הצ'אטבוט, שפה עיקרית, תיאור וכדומה. פרטים אלו ניתנים לעריכה בדף עריכת פרטי הצ'אטבוט.

הזנת מידע לצ'אטבוט:

ישנם מספר דרכים להזין מידע לצ'אטבוט:

במסך הניהול בונים את הצ'טבוט. ניתן ליבנות את הצ'טבוט עם שאלות או מענים, בהתאם לצורך.